Η Netmechanics δραστηριοποιείται από το 2008, με την ανάπτυξη λογισμικού υψηλού επιπέδου και το διαδικτυακό μάρκετινγκ. Όραμα της αποτελεί η ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων προστιθέμενης αξίας για κάθε πελάτη, βασιζόμενη στη χρήση υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και τη διαρκή ανάπτυξη των ανθρώπων της. Οι υπηρεσίες της εταιρείας περιλαμβάνουν:

  • Σχεδιασμό και κατασκευής eCommerce συστημάτων (NMStore), online συστημάτων κρατήσεων οχημάτων (NMCar Rental), εταιρικών website (NMWebsite) και έργων στον Ξενοδοχειακό τομέα (NMHotel)
  • Υπηρεσίες Digital Performance Marketing, οι οποίες βελτιστοποιούν την παρουσία των πελατών μας στον παγκόσμιο ιστό και σαφώς έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της επιχείρησης
  • Ανάπτυξη Enterprise εφαρμογών, για τις ανάγκες οργάνωσης και αυτοματοποίησης μιας επιχείρησης.
Παράλληλα, καινοτομία αποτελεί το γεγονός πως όλα τα παραπάνω μπορούν να προσφερθούν σε συνδρομητική μορφή ως PaaS (Product as a Service). Η εταιρεία υλοποιεί κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις υποστηρίζοντας, κατά καιρούς, διάφορες ΜΚΟ, χρησιμοποιώντας οικολογικά συστήματα τα οποία αποσκοπούν στην βελτίωση του περιβάλλοντος (πλήρως ενεργειακά αυτόνομα γραφεία 500τμ) κ.α., ενώ, ιδρύει την Κοινότητα Εργαζομένων, που φροντίζει το προσωπικό της με εθελοντικές δράσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης για εργασιακά θέματα, εταιρικές εορτές κ.α.

Speaker & Booth Staff

Speaker

Maravelias George

Chief Technology Officer, Netmechanics LLC

Booth Staff

Bariamis Panos

Developers' Manager, Netmechanics LLC